Voorwaarden inschrijvingen

Activiteiten:

  • Inschrijven gaat via e-mail; de dag van aanmelding geldt als inschrijfdatum.
  • Inschrijving is definitief na ontvangst van uw bijdrage contant of per bank; gelieve per evenement één overschrijving te doen en onder vermelding van waarvoor en aantal deelnemers

Reizen:

Inschrijven voor meerdaagse reizen, niet zijnde dagtochten, dient altijd persoonlijk (dus niet telefonisch) te geschieden in het CUMC via het invullen van het “Inschrijfformulier Reizen”. Voor buitenlandse reizen dient van iedere reiziger een kopie van het paspoort te worden bijgevoegd.

Speciale CU-ledenprijs.

Voor leden van de CU èn hun tot het gezin te rekenen partners en thuiswonende kinderen geldt bij deelname aan activiteiten de CU-ledenprijs. Iedere andere deelnemer betaalt de prijs die aangegeven staat voor introducés.

Voorrang CU-leden.

Voor alle activiteiten waarvoor men zich moet inschrijven geldt dat in de eerste twee weken van inschrijving CU-leden voorrang hebben op introducés. Als er dan al teveel aanmeldingen zijn moeten zo nodig introducés plaats maken voor leden.

Afgelasting door de CU

Bij gebrek aan deelnemers op de sluitingsdatum of onder invloed van weersomstandigheden kan een activiteit moeten worden afgelast. Bij afgelasting door de CU worden gedane betalingen gerestitueerd.

Annulering door deelnemer(s)

Je gaat op moment van boeking een onvoorwaardelijke financiële verplichting aan met de CU. Deze betalingsverplichting dien je zelf af te dekken met een annuleringsverzekering. Voor reizen die de CU organiseert sluit de CU géén reis- en/of annuleringsverzekering af.

Reisverzekering

Voor risico’s gedurende de reis dien je dus zelf een reisverzekering af te sluiten. De CU accepteert geen aansprakelijkheid voor calamiteiten gedurende de reis.