Over CU

De Personeelsvereniging/Colleagues United van de TU/e.

Het doel van onze vereniging is de saamhorigheid onder elkaar te bevorderen, mogelijkheden te bieden voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van cultuur, techniek en sport.

De samenstelling van de vereniging is in de loop van de tijd verandert. Ons ledenbestand, bestaande uit ongeveer 1.000 personen, heeft naast de huidige medewerkers ook gepensioneerde medewerkers als lid. De verhouding is ongeveer 70/30.

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers, deze worden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemd. De bestuursleden, met een aantal vrijwilligers, zijn bezig om op een professionele manier invulling te geven aan het bevorderen van de doelstelling van onze vereniging. De saamhorigheid te vergroten en de onderlinge sociale contacten te bevorderen.

De vereniging bestaat uit de secties; Badminton, Bijenhouden, Bridge, Jeu de Boule, Tennis en Zangkoor Canta TU. Jaarlijks organiseren we activiteiten voor onder andere het College van Bestuur, zoals de Meerkamp, sinterklaasviering, het wintercircus, paas eieren zoeken, kien-avond en dagtrip- voor onze pensionado ’s.

We bieden kortingsacties op toegangskaarten voor de bioscoop, de Efteling en Toverland. We bieden de mogelijkheid van voorinschrijving op de jaarprogramma’s van het Parktheater en het Muziekcentrum. Bij twee verzekeringsmaatschappijen heb we kortingen weten te bedingen. Een maatschappij biedt, naast een pakketkorting, zelfs 20% korting op de premies.

Als nieuwe huisvesting krijgen we de beschikking over De Oude Villa aan de Blauwe Loper.

Een vraag die ons bezig houdt; op welke manier kunnen we meer werkende medewerkers (ook internationaal) interesseren om aan onze activiteiten deel te nemen en lid te worden van onze vereniging. Denk met ons mee. Hebt je ideeën voor activiteiten, zoek contact met ons via CU-bestuur@tue.nl

Wij zijn met veel enthousiasme bezig in het Bestuur en hopen dit ook over te brengen naar jou, door onze inzet en facilitering van allerlei mooie activiteiten. Voelt jij je aangesproken en ben je nog geen lid van de Personeelsvereniging/Colleagues United, dan ben je van harte welkom, (zie elders op deze site). Voor de maandelijkse kosten van € 1,50 ontvang je naast allerlei kortingen, saamhorigheid, leuke sociale contacten en komt je collega’s in een ontspannen sfeer tegen.

Het bestuur groet je hartelijk en hoopt dat je snel van onze voorzieningen gebruik wilt maken,

Marian van den Broek, René Denkers, Hans Lamers, David Parkinson, Anja Reniers, Ad van Rooij,

Paul Tiel Groenestege, Leon van de Vorstenbosch.