Over Colleagues United

De Personeelsvereniging/Colleagues United van de TU/e werd in 1958 opgericht met als doel de saamhorigheid onder de medewerkers te bevorderen, hen mogelijkheden te bieden voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van cultuur, techniek en sport. Die PV/CU is er nog steeds en wij als Bestuur zijn daar trots op.

De samenstelling van de vereniging is in de loop van de tijd verandert. Ons ledenbestand, bestaande uit ongeveer 1.000 personen, heeft naast de huidige medewerkers ook gepensioneerde medewerkers als lid. De verhouding is ongeveer 60/40.

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers, deze worden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemd. De bestuursleden zijn bezig om op een professionele manier invulling te geven aan het bevorderen van de doelstelling van de vereniging. De saamhorigheid te vergroten en de onderlinge sociale contacten te bevorderen.

De vereniging bestaat uit de secties; Badminton, Bijenhouden, Bridge, Jeu de Boule, Tennis en Zangkoor Canta TU. Jaarlijks organiseren we enkele activiteiten, zoals de tweedaagse auto puzzel-toertocht, motortourtocht, paaseieren zoeken, bezoek aan een kerstmarkt. We verstrekken kortingsacties op toegangskaarten voor de bioscoop, de Efteling en Toverland. We bieden de mogelijkheid van voorinschrijving op de jaarprogramma’s van het Parktheater en het Muziekcentrum. Bij twee verzekeringsmaatschappijen heb we kortingen weten te bedingen. Een maatschappij biedt, naast een pakketkorting, zelfs 20% korting op de premies.

Ook organiseert de vereniging jaarlijkse activiteiten voor het College van Bestuur, zoals de Meerkamp, de Sinterklaasviering, de dagtrip en het kerstdiner voor onze pensionado ’s.

Momenteel heeft de PV/CU geen eigen huisvesting meer. Het bestuur is in overleg met het College van Bestuur om weer een eigen huisvesting te krijgen. Een eigen huisvesting vergroot de saamhorigheid en bevordert verschillende activiteiten. De eigen huisvesting betekende in het verleden een lage prijs voor de consumpties. Om hieraan enigszins tegemoet te komen, bieden we onze leden een kortingspas voor consumpties in het Hubble Community Café in het gebouw Luna.

Een vraag die ons bezig houdt; op welke manier kunnen we meer werkende medewerkers (ook internationaal) interesseren om aan onze activiteiten deel te nemen en lid te worden van onze vereniging. Hebt je ideeën voor nieuwe activiteiten, die passen binnen onze doelstelling, dan komen we graag met jou in contact.

Wij zijn met veel enthousiasme bezig in het Bestuur en hopen dit ook over te brengen naar jou, door onze inzet en facilitering van allerlei mooie activiteiten. Voelt jij je aangesproken en ben je nog geen lid van de Personeelsvereniging/Colleagues United, dan ben je welkom. Voor de maandelijkse kosten van € 1,50 ontvangt je naast allerlei kortingen, saamhorigheid, leuke sociale contacten en komt je jou collega’s in een ontspannen sfeer tegen.

Het bestuur groet je hartelijk en hoopt dat je snel van onze voorzieningen gebruik wil maken,

Marian van den Broek, Hans Lamers, David Parkinson, Ad van Rooij, Paul Tiel Groenestege, Leon van de Vorstenbosch, Rene Denkers en Anja Reniers.

< Terug naar overzicht

Meer nieuws