Over CU

Algemeen:

De Personeelsvereniging/Colleagues United van de TU/e bestaat op 7 maart 2018, 60 jaar.

De Personeelsvereniging werd opgericht met als doel de saamhorigheid onder de medewerkers te bevorderen, hen mogelijkheden te bieden voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van cultuur, techniek en sport. Die PV/CU is er nog steeds en wij als Bestuur zijn daar trots op.

De samenstelling van de bijna 60 jarige vereniging is in de loop van de tijd verandert. Ons ledenbestand, bestaande uit ongeveer 1.000 personen, heeft naast de huidige medewerkers ook gepensioneerde medewerkers als lid. De verhouding is ongeveer 60/40.

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers, deze worden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemd. De bestuursleden zijn bezig om op een professionele manier invulling te geven aan het bevorderen van de doelstelling van de vereniging. De saamhorigheid te vergroten en de onderlinge sociale contacten te bevorderen.

De vereniging bestaat uit de secties; Badminton, Bijenhouden, Bridge, Jeu de Boule, Tennis en Zangkoor Canta TU. Jaarlijks organiseren we enkele activiteiten, zoals de tweedaagse auto puzzel-toertocht, motortourtocht, wandeltocht, bezoek aan een kerstmarkt, en de drukbezochte kienavond.

We bieden kortingsacties op toegangskaarten voor de bioscoop, de Efteling en Toverland. We bieden de mogelijkheid van voorinschrijving op de jaarprogramma’s van het Parktheater en het Muziekcentrum. Bij twee verzekeringsmaatschappijen heb we kortingen weten te bedingen. Een maatschappij biedt, naast een pakketkorting, zelfs 20% korting op de premies.

Ook organiseert de vereniging jaarlijkse activiteiten voor het College van Bestuur, zoals de Meerkamp, de dagtrip- en het kerstdiner voor onze pensionado ’s en de Sinterklaasviering.

Als huisvesting kennen we het PVOC/CUMC als onderdeel van het Paviljoen. Hierin bevindt zich een bar met zaal, bestuurskamer en sanitaire voorzieningen. Dit jaar gaan we verhuizen naar Hubble Community Café, een moderne bargelegenheid in het gebouw Luna. Wij verwachten dat deze nieuwe omgeving (ook meer centraal gelegen op het terrein) een positieve uitwerking heeft op het organiseren van recepties voor jubilarissen en afscheid van medewerkers. Ook niet leden mogen gebruik maken van onze bargelegenheid.

Een vraag die ons bezig houdt; op welke manier kunnen we meer werkende medewerkers (ook internationaal) interesseren om aan onze activiteiten deel te nemen en lid te worden van onze vereniging. Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten, die passen binnen onze doelstelling, dan komen we graag met je in contact.

Wij zijn met veel enthousiasme bezig in het Bestuur en hopen dit ook over te brengen naar jou, door onze inzet en facilitering van allerlei mooie activiteiten. Voel jij je aangesproken en ben je nog geen lid van de Personeelsvereniging/Colleagues United, dan ben je welkom. Voor de maandelijkse kosten van € 1,50 ontvang je naast allerlei kortingen, saamhorigheid, leuke sociale contacten en kom je je collega’s in een ontspannen sfeer tegen.

Het bestuur groet je hartelijk en hoopt dat je snel van onze voorzieningen gebruik wil maken,

Marian van den Broek, David Parkinson, Ad van Rooij, Hans Lamers,

Paul Tiel Groenestege, Leon van de Vorstenbosch.